Úvod » online podpora učebníc » audio online podpora učebnice Nemčina pre opatrovateľky


        

audio online podpora učebnice Nemčina pre opatrovateľky

novinka

skladom

 

Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 000206006
naša cena:
0,00 € (Nie sme plátcami DPH)

Pre koho je online podpora určená
Online podpora učebnice Nemčina pre opatrovateľky/Nová nemčina pre opatrovateľky je určená pre ženy a mužov, ktorí pôsobia vo sfére individuálnych alebo ústavných opatrovateľských služieb, alebo sa na výkon tohoto povolania v nemecky hovoriacich krajinách pripravujú. Základom kurzu je spojenie učiva v učebnici Nemčina pre opatrovateľky/Nová nemčina pre opatrovateľky a súboru zvukových výkladov a cvičení tohoto učiva, prístupných v online forme na webovom portáli hofmanova.sk.

Online podpora je postavená na učebnici Nemčina pre optrovateľky/Nová nemčina pre opatrovateľky a je určený pre všetkých, ktorí potrebujú zvládnuť nemčinu na bežnej hovorovej úrovni s adekvátnou znalosťou bežnej i špeciálnej slovnej zásoby a súčasného zvládnutia potrebnej gramatiky. Pre komplexnejšie štúdium v rámci kurzu je potom vhodná rozšírená kombinácia učebníc, teda k základnej učebnici pre opatrovateľky i učebnice Nemčina polopate/Nemecká gramatika a Veľké komentované testy z nemčiny A1-A2-B1-B2. Pri rozpisoch jednotlivých kapitol ("obsah") je uvedené, kde je konkrétne učivo preberané v uákladnej učebnici Nová nemčina pre opatrovateľky i v učebnici Nemecká gramatika a tiež prehľad kapitol, v ktorých sa preberané učivo komplexne testuje v učebnici Veľké komentované testy z nemčiny A1-A2-B1-B2.

Časový rozsah kurzu
Online podpora obsahuje nahrávky vo forme mp3 v rozsahu 60 hodín 45 min 38 sekúnd (čistý čas nahrávok).
⇒ pozrite si podrobný rozpis kurzu

Štruktúra kurzu
Online podpora je koncipovaná tak, aby sa jednotlivé kapitoly kryli s kapitolami knihy. Celý kurz je z dôvodu prehľadnosti a lepšej prístupnosti rozdelený do desiatich kategórií (1-10 až 91-99). U kapitol sa používa online výklad a vysvetlenie jednotlivých pasáží učiva:
slovná zásoba (v úvodných kapitolách aj výslovnosť hlások a hláskových skupín)
vysvetlenie
"achtung" (dôležité upozornenia)
precvičenie
texty
⇒ testy

+
špeciálna opatrovateľská príloha

V častiach označených "slovná zásoba" sa preberá slovná zásoba z príslušnej kapitoly predovšetkým z hľadiska správnej výslovnosti. Slovná zásoba je najskôr nahovorená po jednotlivých len nemeckých slovíčkach. V druhom predstavení slovíčiek je v prestávkach priestor na vaše zopakovanie nemeckého slovíčka i jeho slovenského prekladu.
pozrite si ukážku ⇒ 29.kapitola /slovná zásoba/ osobné zámená, osobné zámená s 3.pádom

V častiach označených "vysvetlenie" je vysvetlené učivo kapitoly, prípadne jej časti. Vysvetľuje sa podľa učebnice, aby sa spojilo zrakové vnímanie vysvetlenia v učebnici, veľmi často vo farbe, so zvukovým vnímaním vysvetlenia.
pozrite si ukážku ⇒ 29.kapitola /vysvetlenie/ osobné zámená, osobné zámená s 3.pádom

V častiach označených "precvičenie"sa systematicky a cielene precvičuje práve vysvetľované učivo. Často je precvičovanie spojené aj s opakovaním práve počutého v prestávkach.  Precvičuje sa na slovnej zásobe danej kapitoly, precvičuje sa samozrejme aj stará slovná zásoba.
pozrite si ukážku ⇒ 29.kapitola /precvičenie/ osobné zámená, osobné zámená s 3.pádom

V častiach označených "texty"si vypočujete texty z učebnice najskôr vcelku. Pri čítaní textov po jednotlivých vetách opakujete v prestávkach práve počutý text. Texty sa týkajú učiva danej kapitoly a sú postavené na jej slovnej zásobe.
pozrite si ukážku ⇒ 29.kapitola /texty/ osobné zámená, osobné zámená s 3.pádom

V častiach označených "testy" sú uvedené základné testy z Učebnice Veľké komentované testy z nemčiny A1 - B1, ktorými sa testuje preberané učivo v kapitole/lekcii. Testy sú záverečnou časťou preberania učiva. Sú koncipované tak, že okamžite na nich zistíte úroveň jeho ovládania a keď sa ešte objavia chybičky, presne vidíte, aké sú a nie je problém sa vrátiť k vysvetleniu špeciálne toho, v čom ste v testovaní objavili svoje nedostatky.
pozrite si ukážku ⇒ 29.kapitola /testy/ osobné zámená, osobné zámená s 3.pádom

V časti "opatrovateľská príloha", sa preberá špeciálna opatrovateľská slovná zásoba, výslovnosť jednotlivých slovíčiek s prekladom a ich preecvičenie vo vetách a slovných spojeniach.
pozrite si ukážku ⇒ strana 260 /opatrovateľská príloha/ "slabý - smotana - sprievodca"

Parametre audio online podpory učebnice Nemčina pre opatrovateľky - PhDr. Alena Hofmanová

celková doba nahrávok: 60 hodín 35 minút
formát nahrávok: mp3

NGJlYWEzMT